English  06 December 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ԱԺԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
  ԱԺԿ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
  ԱԺԿ ԿԱՐԳԱԽՈՍԸ
  ԱԺԿ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ`
  1. Քաղաքական համակարգ
  2. Տնտեսություն
  3. Գիտություն, կրթություն, մշակույթ
  4. Ժողովրդագրություն
  5. Բնապահպանություն և քաղաքաշինություն
  6. Արտաքին հարաբերություններ
  7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն
  8. Հայաստան - Սփյուռք

Ծրագիրն ընդունվել է 2001 թ. ԱԺԿ հիմնադիր համագումարի կողմից: 2007թ. VII համագումարում կատարվել են փոփոխություններ ու լրացումներ:


ԱԺԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ


ԱԺԿ-ն, առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և հայության բոլոր հատվածների բարգավաճման ու հզորացման գերագույն նպատակով, ներկա փուլի իր առաջնային նպատակն է համարում Հայաստանի Հանրապետության կայացումը՝ որպես ժողովրդավարական և իրավական պետություն։
Հայաստանում ժողովրդավարության հետևողական ամրապնդումն անհրաժեշտ պայման է այլ կարևորագույն նպատակների զուգահեռ և արդյունավետ իրականացման համար։ Այդ նպատակներից են՝

- ավտորիտար քաղաքական համակարգից և կլանային ու ստվերային տնտեսությունից ձերբազատումը.

- ազգային և համամարդկային արժեքների վրա խարսխված իրավական և սոցիալական պետության ստեղծումը.

- քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը.

- մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխավորումը.

- մրցունակ տնտեսական համակարգի և աշխատատեղերի ստեղծումը, աղքատության հաղթահարումն ու սոցիալական բևեռացման մեղմացումը.

- ազգային անվտանգության ապահովումը.

- ազգային մշակութային ժառանգության պահպանումն ու զարգացումը.

- գիտության՝ հայագիտական և նոր տեխնոլոգիաների հիմք հանդիսացող ճյուղերի առաջնային զարգացումը.

- կրթական համակարգի՝ ազգային ավանդույթներին և ժամանակակից պահանջներին բավարարող բարեփոխումը.

- Հայաստանի՝ տարածաշրջանում առաջատար դիրքերի նվաճումը, միջազգային դերի բարձրացումը և միջազգային կառույցներին ինտեգրացումը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը.

- սփյուռքի հետ արդյունավետ և բազմակողմանի կապերի խորացումը.

- արտագաղթը ներգաղթով փոխարինելը, ինչը վերը նշված նպատակների իրականացման հավաքական ցուցանիշներից է։

  AJK_cragir_25.02.2007.doc  

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 815279 / 738207