English  06 December 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նախագծի լրամշակված տարբերակը
Շրջանառության մեջ գտնվող ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նախագծ
Շրջանառության մեջ գտնվող նախագծեր
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԺԿ վարչության հայտարարություններ
ԱԺԿ մամլո ծառայության հաղորդագրություններ
Մոտեցումներ` ուղղված ընտրակեղծիքների նվազեցմանը
Դիմում` ուղղված ՀՀ Սահմանադրական Դատարան ընտրական հանձնաժողովների կազմավորման կարգի վերաբերյալ
ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ - ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ
ԱՐՏԱԳԱՂԹ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
ԱԺԿ-ն ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆՆ Է (ֆոտոարխիվ)
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՌԱՆԴ, ԳԻՏԵԼԻՔ, ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՎԻՐՈՒՄ
ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
ԱԺԿ-ն 6 ՏԱՐԵԿԱՆ Է. ՔԱՐԵՐ ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ /27.05.2007թ./
ԱԺԿ հանդիպումներ Գյումրիում /20 Ապրիլի 2007թ./
ԱԺԿ VII ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ /ք.Երևան, 25 Փետրվարի 2007թ./
ՆՅՈՒԹԵՐ
ԱԺԿ VII ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻՑ
Շավարշ Քոչարյանի Եվրոպայի Խորհրդում կատարած աշխատանքների մասին տեղեկանք
ԱԺԿ նախաձեռնած խորհրդարանական լսումներ
Ելույթներ և հարցապնդումներ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ԱԺԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
ԱԺԿ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԱԺԿ ԿԱՐԳԱԽՈՍԸ
ԱԺԿ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ`
1. Քաղաքական համակարգ
2. Տնտեսություն
3. Գիտություն, կրթություն, մշակույթ
4. Ժողովրդագրություն
5. Բնապահպանություն և քաղաքաշինություն
6. Արտաքին հարաբերություններ
7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն
8. Հայաստան - Սփյուռք
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
II. ԱԺԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
III. ԱԺԿ ԱՆԴԱՄԸ
IV. ԱԺԿ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
V ԱԺԿ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
VI. ԱԺԿ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
VII ԱԺԿ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
VIII. ԱԺԿ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
ԱԺԿ վարչության նախագահ
ԱԺԿ վարչության քարտուղար
ԱԺԿ վարչության անդամներ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 815278 / 738206